Nu prea des, dar uneori, aveți nevoie şi de traducerea documentelor tipizate. Însă pot fi  esențiale pentru scopul dumneavoastră. Și tocmai din acest motiv, este important să aveți aceste documente în forma lor cea mai corect scrisă și, dacă se poate, livrate în termen cât mai scurt.

Ce este traducerea documentelor tipizate?

 

Traducerea documentelor tipizate se bazează pe un anumit șablon, sau pe un anumit tipar. Acest tipar este preluat, adaptat şi implementat pe fiecare document ce urmează a fi tradus.

Categoriile documentelor tipizate:

1.       Traducere documente tipizate de identitate

2.       Traducere documente tipizate acte medicale

3.       Traducere documente tipizate auto

4.       Traducere documente tipizate de atestare profesională

O mare parte a cestor documente sunt considerate documente tipizate. Ele se bazează pe un șablon atunci când sunt traduse.

Haide să le vedem detaliat:

Traducere documente tipizate  de identitate

Aici se includ următoarele tipuri de documente:

 1. Traducerea certificatelor de divorț
 2. Traducerea certificatelor de naștere, căsătorie şi deces
 3. Traducerea permiselor de domiciliu
 4. Traducerea permiselor auto
 5. Traducerea cazierului judiciar
 6. Traducerea cărților de identitate
 7. Traducerea pașaportului

 

Traducere documente tipizate medicale

Traducerile medicale nu au foarte multe modele tipizate.

Acestea conțin un vocabular complex, fiind necesară cunoașterea corectă a termenilor medicali.

Totuși, sunt documente medicale care se încadrează în categoria tipizatelor, cum ar fi:

 1. Traduceri pentru internarea în spital
 2. Traducerea biletelor de analize
 3. Traduceri pentru ieșirea din spital
 4. Traducerea adeverințelor medicale

Traducere documente tipizate auto

Numai documentele folosite la înmatriculare sunt considerate a fi tipizate, cum ar fi:

 1. actul care dovedește dreptul de proprietate a vehiculului, care poate fi:

1.1. contractul de vânzare a autovehiculului

1.2. factura de achiziționare a autovehiculului

 1. certificatul de înmatriculare sau talonul
 2. cartea de identitate a autovehiculului

Traducere documente tipizate de atestare profesională

Marea majoritatea a atestatelor profesionale şi a certificatelor de competență au la bază un anumit șablon, cum ar fi:

 1. traducerile documentelor tipizateprivind situațiile școlare
 2. diploma de absolvire şi de bacalaureat
 3. diploma de absolvirea a facultății
 4. diploma de licență