Domenii anexe

DOMENII CONEXE

 Traducerea actelor din domeniul economic –

Asigur servicii de traduceri autorizate pentru acte contabile, contracte comerciale, raportări fiscale, certificate constatatoare de la Registrul Comerţului, sau alte documente eliberate de acesta, etc.

Documentele economice, în marea lor majoritate, includ cifre, dar şi informaţii adiţionale, în mod frecvent cu un cuprins juridic, acestea sunt esenţiale, necesitând o atenţie sporită şi cunoştinţe în domeniu.

Fiind familiarizat cu termenii specifici, asigur calitatea şi acurateţea traducerii pentru aceste documente, atât de importante în lumea afacerilor.

– Traducerea actelor din domeniul financiar – bancar –

Traduceri pentru documente specializate precum rapoarte de audit, scrisori de garanţie bancară, extrase de cont, contracte de leasing/creditare, documente financiare, etc.

– Traducerea actelor din domeniul resurselor umane –

Asigur servicii de traduceri a contractelor de muncă, regulamentului intern, a politicilor de confidenţialitate, etc.

Şi aceste documente au o legătură strânsă cu domeniul juridic, înţelegerea şi interpretarea corectă a clauzelor acestora, fiind de o importanţă esenţială, putând fi asigurată doar de o persoană care are o experienţă în domeniu, obţinută în urma unor servicii prestate timp îndelungat în acest domeniu şi care înţelege mecanismul de funcţionare a procedurilor din departamentul de HR dintr-o firmă. Prestând servicii juridice aproape 20 de ani pentru departamentele de HR ale mai multor firme multinaţionale, pot afirma că sunt un intim al acestor activităţi.