informatii neccesare

INFORMAŢII NECESARE

Am nevoie de precizarea:

– datei şi locului evenimentului
–  a temei şi domeniului
– a duratei şi structurii evenimentului

– numărului participanţilor
– tipului de translaţie solicitat

– iar în cazul teleconferinţelor, aplicaţia utilizată.

O discuţie prealabilă cu organizatorul evenimentului se dovedeşte de fiecare dată foarte utilă.

Confidenţialitatea informaţiilor este garantată!