CĂRŢI FUNCIARE VECHI

CĂRŢI FUNCIARE VECHI

După mai mult de 100 de ani, încă mai întâlnim o mulțime de cărți funciare netraduse în limba română, din oficiu și neactualizate, acestea prezentând situaţia de pe vremea Austro-Ungariei.

Astfel oamenii primesc foarte multe copii ale cărţilor funciare, în limba maghiară.

Descifrarea scrierii de mână specifice vremurilor este o sarcină dificilă, dar pe care un traducător bun o poate rezolva cu succes.

Reprezintă o răspundere foarte mare descifrarea exactă a numelor și cifrelor dintr-o carte funciară veche.

Traducerea exactă a acestor cărţi funciare, eu o tratez ca pe o obligaţie de la care nu permit rabat.

Servirea oamenilor care au neapărat nevoie de  descifrarea şi traducerea acestor acte, pentru a le utiliza în instanță, în vederea obţinerii unor drepturi pe care istoria a făcut să le piardă, este o misiune pentru mine.

Sunt perfect conştient de importanţa deosebită, pentru clienţi, a acestor procese legate de moșteniri,  retrocedări,  uzucapiuni, etc.