ÎNFIINȚAREA UNEI FIRME ÎN UNGARIA

Servicii de traducere, juridice şi de contabilitate complete şi integrate, pe termen lung.

INTERPRETARIAT

Interpretariatul este utilizat în cele mai diferite domenii, în diverse ocazii, de la relaţiile cu autorităţile, atât judiciare, cât şi cele administrative,

TRADUCERI

Traducătorul juridic trebuie să cunoască perfect terminologia juridică, sistemul legal în ansamblu și legislația din statul de origine, cât şi din statul ţintă.

La mine puteţi găsi: 

Întrebări frecvente – Aveţi nevoie de ajutor?

Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul traducerilor, din și în limba maghiară, şi o experienţă juridică de peste 20 de ani, vă stau la dispoziţie, în vederea rezolvării oricărei situaţii în care este necesar un interpret sau traducător, specializat pe domeniul juridic, în cel mai scurt timp posibil și la un preț corect.

Pot acoperi aproape fiecare domeniu de expertiză, dar sunt specializat în primul rând pe traduceri juridice.

Având relaţii de cooperare deosebite, cu mai multe case de avocatură din Ungaria, din Szeged, Budapesta, Pécs şi alte oraşe importante, specializate pe întreaga paletă a domeniului juridic, cu o vastă experienţă, pot asigura, atât iniţierea contactului cu acestea, prin traducerea şi transmiterea documentelor în cauză, prin asigurarea interpretariatului, sub forma unei teleconferinţe, sau la sediul avocatului, cât şi în menţinerea ulterioară a legăturii, interpretariat în faţa autorităţilor din Ungaria sau România, fiind traducător autorizat în ambele ţări.

Traduc orice document de care aveţi nevoie, ca de exemplu:

 • declarații și procuri notariale
 • sentințe, hotărâri judecătorești, plângeri, citații
 • caziere judiciare și fiscale
 • dosare penale, civile, comerciale, de executare
 • certificate de înmatriculare, acte de înfinţare societăţi comerciale (firmă)
 • legi, hotărâri guvernamentale, decrete, regulamente, ordonanțe
 • alte norme juridice
 • rapoarte judiciare
 • contracte (prestări servicii, vânzare-cumpărare, contracte între persoane fizice etc.)
 • documente comerciale, financiare, bancare
 • caiete de sarcini, dosare de participare la licitații
 • documente oficiale
 • procese-verbale amenzi, contestaţii amendă
 • facturi
 • certificate de naștere, de căsătorie, deces
 • documente auto
 • documente tipizate
 • diplome de studii, foi matricole
 • acte şi analize medicale
 • texte de marketing
 • telecomunicaţii
 • turism
 • traducere pagini web
 • şi multe altele

Traducerea greșită a unui singur cuvânt, omiterea unei singure cifre, vă poate cauza mari neplăceri și chiar cheltuieli suplimentare.

Textele juridice sunt, în mod frecvent de o dificultate ridicată, cu mai multe posibilităţi de interpretare, având termeni cu un înţeles diferit faţă de limbajul curent, astfel încât o persoană care nu are studii juridice, poate greşi foarte uşor, chiar dacă este de bună-credinţă.

Am  făcut studii universitare şi postuniversitare de drept, cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniu juridic şi legături de colaborare foarte strânse cu avocaţi, executori judecătoreşti, notari şi alţi specialişti din Ungaria, în Szeged şi în alte zone ale ţării, cât şi în ţara noastră.

Sunt traducător autorizat şi în Ungaria, unde am asigurat în mod frecvent servicii de interpretariat în faţa organelor judiciare, penitenciare şi ale instanţelor judecătoreşti.

Evitaţi astfel de neplăceri, alegând un traducător specializat.

Traducator