ÎNTREBĂRI FRECVENTE2021-04-16T14:00:59+00:00

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care sunt etapele unei traduceri legalizate?2021-04-14T09:05:59+00:00

Legalizarea traducerii se poate face doar în anumite condiții:

  • Traducerea poate fi făcută doar de către un traducator care are autorizație din partea Ministerului Justiției;
  • Documentului tradus i se adăugă o încheiere specială, prin care se certifică  denumirea documentului original, numărul de pagini pe care le conține documentul, numărul cererii de traducere solicitate, numărul de chitanță sau bonul fiscal emise clientului.
  • Un notar public face legalizarea semnăturii şi ştampilei traducătorului, în baza specimenelor depuse de acesta la notar.
Ce trebuie să asigure un traducător clientului său ?2021-04-14T09:05:45+00:00

Confidențialitate.

Un traducător autorizat trebuie să îndeplinească toate condiţiile necesare păstrării și menținerii confidențialităţii datelor primite de la client;

Precizie.

Acesta este unul din cele mai importante aspecte în ceea ce privește traducerile legalizate.

Cunoașterea legilor din ţara emitentă.

Traducătorul autorizat trebuie să aibă capacitatea de a identifica corespondentul legilor din ţara sursă a documentului și de a face traducerea, respectând legea din acea țară, precum și legea echivalentă țării în limba ţintă;

Timpul de traducere.

Timpul în care se realizează traducerea este esențial pentru client, care, evident, are nevoie de actele traduse la termenul stabilit.

Cum se poate şti dacă un traducător este acreditat?2021-04-14T09:04:45+00:00

Ministerul Justiției ţine o listă a traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi, aceasta poate fi consultată pe site-ul acestuia.

Cine poate efectua o traducere legalizată?2021-04-14T09:03:45+00:00

O traducere legalizată poate fi realizată numai de către un traducator autorizat de către Ministerul Justiției.

 

Când este nevoie de traducerea legalizată a unui document?2021-04-14T09:02:03+00:00

De fiecare dată când un document urmează a fi utilizat de către instanță sau pentru alte probleme de ordin juridic sau administrativ şi prevederile legale cer această formă.

Go to Top