PREŢURI INTERPRETARIAT:

Modul de calcul al preţului:

Tariful pentru serviciile de interpretariat variază în funcţie de gradul de dificultate şi de specializarea limbajului, de timpul alocat şi de locul de desfăşurare al evenimentului, costul transportului adăugându-se acestui tarif, în cazul în care serviciul se prestează în afara localităţii.

Pentru serviciile de interpretariat la oficierea căsătoriilor tariful este de 350 de lei.

La semnarea unor acte notariale preţul este pe oră, fiind de 250 lei /oră.

Durata minimă plătită este de 1 oră, după care se plăteşte fiecare jumătate de oră începută.

La întâlniri de afaceri, conferinţe, traininguri, prezentări etc., preţul se stabileşte pe zi, în funcţie de cerinţele solicitate de client.

Timpul maxim de interpretare este de 4 ore pe zi.

Pentru perioade ce depăşesc această durată, dar nu mai mult de 2 ore, se percepe un procent de 50% în plus faţă de tariful iniţial.

Timpul contorizat pentru serviciul de interpretariat curge începând cu momentul în care mă aflu la dispoziţia clientului.

Dacă solicitarea pentru interpretare se face în mai puţin de 24 de ore de la data şi ora efectuării interpretării, se achită o suprataxă de urgenţă de 150 de lei.