ACTE EMISE DE AUTORITĂŢILE JUDICIARE

ACTE EMISE DE AUTORITĂŢILE JUDICIARE

Instanțele de judecată transmit multe cereri, citaţii, comunicări şi diverse corespondențe în materie civilă, comercială sau penală și poartă o intensă corespondență până la finalizarea cazului. Volumul de muncă este foarte mare, uneori este vorba de zeci de pagini de procese-verbale, hotărâri judecătoreşti, rechizitorii, dosare penale, contestaţii amenzi, etc.

Totodată, persoanele care sunt implicare în aceste proceduri sunt nevoite să depună documentele, adresele, probele, etc., traduse în limba autorităţii, chiar dacă originalul a fost editat sau redactat în limba statului de domiciliu al clientului.

Traducerile juridice specializate, pentru documente precum contracte, procuri notariale, corespondenţe juridice, citaţii, texte legislative, hotărâri judecătorești, etc., necesită o atenţie deosebită şi o cunoaștere aprofundată a sistemului juridic corespunzător atât limbii în care se face traducerea, cât şi al statului de origine.