INTERPRETARIAT

Interpretul poate fi acel factor care face diferenţa dintre o întâlnire de succes și un eşec.

Interpretariatul este utilizat în cele mai diferite domenii, în diverse ocazii, de la relaţiile cu autorităţile, atât judiciare, cât şi cele administrative, la întâlniri de afaceri, la semnarea de documente în faţa notarului, în cazul unei consultări medicale, etc.

În aceste cazuri vorbitorul rosteşte o frază şi acordă un răgaz interpretului să o transpună celorlalţi participanţi în limba vorbită de aceştia, sau traducătorul citeşte un text primit într-o limbă, rostind părţii interesate, direct traducerea acestui text.

Sunt multe domenii în care acurateţea şi exactitatea termenilor utilizaţi de interpret sunt deosebit de importante, iar această calitate se poate obţine prin mult studiu de specialitate şi în urma unei îndelungate experienţe.