Interpretarea în instanță are mai multe caracteristici care o diferențiază de alte tipuri de interpretare. Printre acestea se numără: o conștientizare sporită a aspectelor etice, importanța acurateței și a fidelității, aspecte specifice legate de imparțialitate, confidențialitate, precum și necesitatea reproducerii integrale a ceea ce se spune.

Având în vedere natura interpretării judiciare, se acordă o atenție sporită cerințelor etice pentru un traducător – interpret într-un proces penal din Ungaria și, întrucât aceștia se află în posesia unor informații confidențiale în cursul activității lor, sunt supuși acelorași obligații de confidențialitate ca și experții și alți participanți oficiali la proceduri.

Imparțialitatea unui traducător – interpret într-un proces penal din Ungaria presupune, în esență, ca interpretul să se comporte cu reținere și rezervă față de toți participanții la audiere, chiar și față de membrii familiei acuzatului. Cu toate acestea, pot exista situații în care, din cauza lipsei de cunoștințe interculturale, interpretul trebuie să iasă din acest rol imparțial, neutru, „invizibil”, pentru a se asigura că transmite toate aspectele care se dorește a fi comunicate.

Reproducerea integrală și fidelitatea față de text implică cerința ca traducător – interpret într-un proces penal din Ungaria să reproducă cu mare acuratețe nu numai cuvintele și frazele rostite în cadrul mărturiei, ci și alte expresii ale vorbitorului, rezultate din mimică sau alte expresii specifice culturii inculpatului.

După cum se poate observa, un traducător – interpret într-un proces penal din Ungaria nu este o simplă „mașină de tradus”, ci este un mediator între culturi diferite și poate judeca în cunoștință de cauză, pe baza expertizei sale.