În urma discuțiilor purtate cu diverși clienți, consider că este necesar să revin, şi să explic mai detaliat acest aspect.
Foarte multe persoane fac o confuzie între diferitele traduceri, între cele simple, cele autorizate si cele legalizate.
În continuare voi încerca să lămuresc aceste aspecte.

Traduceri legalizate.
Traducerea legalizată poate fi definită ca fiind modalitatea prin care notarul public legalizează semnătura traducătorului autorizat ȋn acest sens, de către Ministerul Justiției.
Traducerea legalizată este una dintre cele mai complexe forme de traducere a documentelor. Acesta folosește un conținut şi termeni din sistemul juridic care este utilizat în țara documentului sursă, şi le transpune în limbajul juridic din țara limbii țintă.
Pentru legalizarea unor traduceri autorizate, competența aparține:
– notarului public, fără restricții cu privire la competența teritorială
– misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.
Înscrisul care se traduce trebuie prezentat notarului public ȋn original – înscris autentic sau sub semnătură privată cu dată certă, legalizare de semnătură ori certificare, sau în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deține originalul.
Nu se pot face traduceri legalizate de pe înscrisuri sub semnătură privată care nu au dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.
Se va prezenta atât înscrisul tradus cât şi traducerea. Copia înscrisului care se traduce se anexează traducerii, cu aplicarea ștampilei şi semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat pe marginile alăturate la îmbinarea a două file.
În cazul efectuării unei traduceri legalizate se va verifica din punct de vedere juridic conținutul înscrisului şi conformitatea acestui conținut cu legea şi respectarea normelor procedurale de întocmire a traducerii.
Traducerea legalizată nu are forța probantă a unei copii legalizate.

Traduceri autorizate.
Traduceri autorizate pot fi realizate numai de către un traducător autorizat de către Ministerul Justiției, acordându-i în acest sens competența de a realiza traduceri si/sau interpretări în şi dintr-o limbă.
Putem spune că traduceri autorizate sunt cele care, după ce un traducător autorizat le-a tradus, acesta le certifică exactitatea şi corectitudinea traducerii, prin adăugarea la final, a unei încheieri cât şi a semnăturii şi ștampilei sale.
Etapele executării unei traduceri autorizate sunt:
· Traducerea documentului.
· Pregătirea documentului tradus pentru autorizare.
· Autorizarea documentului conform normelor în vigoare.

Traduceri simple.
Acestea sunt traduceri de texte pentru care nu este necesară aplicarea ștampile sau semnăturii unui traducător care a obținut autorizare de la Ministerul Justiției în acest sens.
Deci, traducerile simple nu au aplicată nicio stampilă oficială (nici cea a traducătorului autorizat, nici cea a unui notar public).
În general, traducerile simple sunt proiecte personale, când traducerile nu urmează sa fie depuse la o instituție. Astfel de texte pot fi scrisori particulare, documente prin care se negociază anumite afaceri, anunțuri, afișe, etc.
Totuși, vă recomand ca şi în cazul acestor documente traducerile să fie făcute de către un traducător autorizat, pentru a se asigura corectitudinea mesajului transmis de textul scris în limba sursă şi a faptului că nu s-a modificat înțelesul documentului sau a cuvintelor, în textul țintă.

Sper că prin acest mic text, am reușit să explic care este diferența între efectuarea de traduceri autorizate, traduceri legalizate şi traduceri simple.