Ce este o traducere legalizată?

Aceasta este o traducerea efectuată de un traducător autorizat, în forma necesară pentru a fi prezentată notarului în vederea legalizării, acesta având în arhiva sa specimenul traducătorului, în baza acestuia va aplica ștampila necesară legalizării.

Deci, dacă dorim acte traduse şi legalizate, acestea nu se pot face oriunde, oricum şi de oricine, ci de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, la notarul unde traducătorul respectiv și-a depus specimenul de semnătură, în forma cerută de lege.

Care sunt condițiile cerute pentru obținerea unor acte traduse şi legalizate?

  1. a)Traducerea se poate legaliza doar dacă documentul original se prezintă în original notarului.
  2. b)Originalul actului trebuie să fie: act autentic, act cu legalizare de semnătură, copie legalizată sau act cu dată certă.

 

Trebuie reținut că, actele sub semnătură privată, sau actele emise de societățile comerciale nu pot face parte din categoria  actelor traduse şi legalizate.

 

Totuși, avem o soluție. Documentul original, sub semnătură privată, care urmează a fi tradus, va fi prezentat mai întâi notarului public, fie pentru a fi legalizat sub formă de copie legalizată, fie pentru a primi o dată certă.

Doar după această procedură puteți obține acte traduse și legalizate.

 

În concluzie.

Pentru ca Dumneavoastră să primiți de la traducător acte traduse şi legalizate, pe lângă traducerea efectivă a actelor, traducătorul trebuie să păstreze o arhivă a cererilor de legalizare, apoi trebuie să completeze încheierea de legalizare, să listeze actul în două exemplare, pentru că un exemplar rămâne în arhiva notarului și să se deplaseze la notar.

Când doriți acte traduse şi legalizate, trebuie să aveți în vedere toate aceste aspecte, precum şi timpul, ceva mai lung, în care aceste servicii se prestează față de traducerile simple sau on-line.