Pentru o lungă perioadă de timp, în cazul unui litigiu în Ungaria, statul maghiar a avansat costurile de traducere necesare sau chiar le-a asigurat complet gratuit. Această posibilitate a luat sfârșit odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă.

Din acest moment, dacă aveți nevoie de o traducere sau interpretare în cadrul procedurilor judiciare din Ungaria, trebui să fiți pregătit pentru avansarea costurilor suplimentare cu privire la traducerile judiciare aferente.

 

Traducerea în limba maghiară a documentelor în limba română, limba oficială.

 

Aceasta este singura regulă care nu s-a schimbat. Întrucât limba oficială a instanței maghiare a rămas limba maghiară, toate documentele juridice  sau de altă natură, care urmează să fie prezentate trebuie traduse în limba maghiară înainte de a fi depuse.

Acest lucru înseamnă că, dacă aveți un contract, o factură sau orice alt document juridic care nu este redactat în limba maghiară, dar doriți să îl utilizați ca probă în cadrul unui proces în fața instanței maghiare, trebuie să asigurați o traducere în limba maghiară a acestuia.

Întrucât această traducere trebuie asigurată de către partea interesată, înainte de a fi depusă, este evident că partea interesată este cea care trebuie să plătească costurile către traducător.

 

Traducerea în limba maghiară a documentelor pentru partea adversă?!

 

Există situații în care persoana pe care doriți să o dați în judecată nu se află în Ungaria, deși competența este ce-a a instanțelor maghiare. În acest caz, persoana care dorește să intenteze o acțiune, va suporta costurile de traducere sau interpretare. Conform normelor  cu privire la comunicarea și notificarea actelor, un act poate fi considerat notificat sau comunicat în străinătate, numai dacă a fost tradus în limba oficială a țării de destinație sau, în cazul Uniunii Europene, cel puțin în limba pe care părțile o foloseau împreună înainte de introducerea acțiunii.

În conformitate cu noile norme procedurale, nici acest cost nu va fi avansat de către stat, ci partea care introduce acțiunea va trebui să avanseze costurile de traducere.

 

Interpretul la ședința de judecată

 

După cum s-a menționat deja, limba oficială a instanțelor maghiare este maghiara. Acest lucru nu poate fi schimbat chiar dacă judecătorul vorbește limba străină. La audiere, totul trebuie să fie exprimat în limba maghiară și înregistrat în limba maghiară. Până în momentul schimbării Codului de Procedură Civilă, statul a oferit servicii de interpretariat gratuite pentru cei care nu vorbeau maghiară, dar acest lucru nu mai este valabil. În cazul în care una dintre părți are nevoie de un interpret, aceasta are două opțiuni: să aducă propriul interpret sau să se adreseze instanței pentru a solicita unul, cu plata unui avans.

Dacă alegeți prima opțiune, aveți o anumită libertate de a alege prețul solicitat de interpret, dar ce este și mai important, puteți alege un interpret cu experiență și specializare în domeniul juridic, ce vă asigură împotriva multor încurcături, neînțelegeri și pagube.

O persoană care vorbește maghiara, poate crede că acest cost nu îl privește, deoarece oricum nu va avea nevoie de un interpret. Cu toate acestea, am dori să subliniem că regula „fiecare își plătește propriul interpret” se aplică și martorilor pe care îi propune. În cazul în care martorul propus nu vorbește limba maghiară, va trebui să avansăm costurile de interpretare pentru el.

 

Recuperaea cheltuielilor de judecată cu privire la traducerile în maghiară.

 

În concluzie, statul nu mai oferă servicii de traducere judiciară gratuite, iar aceste costuri trebuie să fie suportate de către părți. Cu toate acestea, aceste cheltuieli, făcute cu traducătorul sau interpretul, vor face parte din costul litigiului și, în cazul în care partea care le-a avansat, va avea câștig de cauză, va putea recupera acestea, de la cealaltă parte.