Condiții generale în baza cărora se dispune arestul în Ungaria:
a) condiții de fond:

– infracțiunea pentru care se dispune arestul în Ungaria, trebuie să fie pedepsită cu închisoarea; prin urmare, nu se poate face nicio arestare pentru infracțiuni care se pedepsesc doar cu amendă. În cazul unui minor, o condiție suplimentară este ca infracțiunea să fie de natură foarte gravă.
– trebuie să existe o suspiciune rezonabilă că a fost comisă o infracțiune,
– există motive pentru inițierea procedurilor penale.

  1. b) condiții procedurale pentru arestul în Ungaria:
    – începerea unei anchete,
    – solicitarea procurorului privind arestul în Ungaria,
    – decizia motivată a unui judecător.

Condiții specifice pentru arestul în Ungaria:
– dacă suspectul a fugit sau se ascunde de instanță, de procuror sau de autoritatea de anchetă, a încercat să fugă sau, în cursul procedurii, a fost urmărit penal pentru o nouă infracțiune intenționată care se pedepsește cu închisoarea,
– există motive întemeiate pentru a crede, având în vedere riscul de fugă sau de evadare sau din alte motive, că prezența sa la etapele procedurii nu poate fi asigurată în alt mod, doar prin arestul în Ungaria,
– există motive întemeiate de a crede că, dacă ar fi eliberat, acesta ar obstrucționa, împiedica sau periclita obținerea de probe, în special prin influențarea sau intimidarea martorilor sau prin distrugerea, falsificarea sau ascunderea de probe sau documente,
– există motive întemeiate pentru a crede că, dacă ar fi eliberat, acesta ar comite tentativa sau pregătirea infracțiunii sau o nouă infracțiune care se pedepsește prin privare de libertate.

Într-un blog viitor voi detalia aspectele privind arestul în Ungaria.