Ministerul Justiției ţine o listă a traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi, aceasta poate fi consultată pe site-ul acestuia.