De fiecare dată când un document urmează a fi utilizat de către instanță sau pentru alte probleme de ordin juridic sau administrativ şi prevederile legale cer această formă.