TRADUCERE ONLINE

Nu toate traducerile pot fi legalizate, legea fiind foarte clară în acest sens.

De multe ori este suficientă efectuarea unei traduceri autorizate.

Traducerile autorizate sunt acelea care necesită doar semnătura și ștampila unui traducător autorizat prin care acesta confirmă faptul că textul tradus este corect și în conformitate cu documentul original, însă nu necesită legalizare notarială.

Când se face traducerea contractelor cu importanță juridică, a brevetelor sau a altor documente, precizia și corectitudinea traducerii sunt elemente cruciale. Astfel, textul care va fi tradus, trebuie să fie încredințat unei persoane care are experiență și care este capabilă să traducă, fără a modifica sensul textului, un document de o astfel de importanță.

Bineînțeles, există și traduceri ce nu necesită niciun fel de ștampilă sau semnătură, însă persoana care traduce trebuie să fie specializată.

În această categorie pot fi menţionate diversele broșuri, pliante, cataloage sau materiale publicitare, descrieri tehnice, traducerea unor site-uri, etc.

Evident, în cazul traducerii unui e-mail sau a unei conversații cu un prieten nu necesită ajutorul unui specialist.

Cu toate acestea, vă recomand, pentru o cât mai mare exactitate a traducerii, ca şi acestea să fie făcute tot de un traducător autorizat.

Prin asigurarea serviciului de traducere online, doresc să vă ofer posibilitatea traducerii acestor documente, la aceeaşi calitate ca cea a documentelor legalizate, combinând calitatea şi promptitudinea, cu avantajul asigurat de internet, evitând cheltuielile şi pierderea timpului generate de predarea fizică a documentului sau textului care urmează a fi tradus.

Urmaţi paşii indicaţi mai jos şi veţi obţine o traducere rapidă, de calitate, fără alte complicaţii.